The Japan Diabetes Society

JapaneseEnglish
一般の方へ

脳心血管病予防に関する包括的リスク管理チャートについて

脳心血管病予防に関する包括的リスク管理チャートについて

2015年8月6日
 日本内科学会、日本疫学会、日本高血圧学会、日本循環器学会、日本腎臓学会、日本体力医学会、日本動脈硬化学会、日本脳卒中学会、日本肥満学会、日本老年医学会、日本糖尿病学会と日本医学会、日本医師会は共同して『脳心血管病予防に関する包括的リスク管理チャート2015』を作成しました。
 この度、日本内科学会ホームページに掲載されましたので、以下よりご覧ください。

更新:2015年8月6日

SUB MENU