The Japan Diabetes Society

JapaneseEnglish

Vol.14 - No.1 (January 2023)

Vol.14 - No.1 (January 2023)

Consensus Report

A consensus statement from the Japan Diabetes Society (JDS): a proposed algorithm for pharmacotherapy in people with type 2 diabetes
Ryotaro Bouchi, Tatsuya Kondo, Yasuharu Ohta, Atsushi Goto, Daisuke Tanaka, Hiroaki Satoh, Daisuke Yabe, Rimei Nishimura, Norio Harada, Hideki Kamiya, Ryo Suzuki & Toshimasa Yamauchi 1 - 14

Review Articles

Reflections on the state of diabetes research and prospects for treatment
Domenico Accili, Wen Du, Takumi Kitamoto, Taiyi Kuo, Wendy McKimpson, Yasutaka Miyachi, Maria Mukhanova, Jinsook Son, Liheng Wang & Hitoshi Watanabe 21 - 31

Original Articles

Periodontal diseases assessed by average bone resorption are associated with microvascular complications in patients with type 2 diabetes
Noriko Sugi, Eri Eguchi, Ayaka Tsuboi, Kazu Hatanaka, Shogo Takashiba, Yuri Kira, Masako Miura, Keiki Ogino, Keita Hirano, Takahiko Nakagawa & Kentaro Doi 32 - 39
Clinical significance of tumor markers in patients with type 2 diabetes: a retrospective observational study
Maho Taguchi, Ryotaro Bouchi, Tatsuya Fukuda, Noriko Ihana-Sugiyama, Noriko Kodani, Mitsuru Ohsugi, Akiyo Tanabe, Kohjiro Ueki & Hiroshi Kajio 40 - 50
Effect of dulaglutide and long-acting insulin combination therapy in patients with type 2 diabetes: a retrospective observational study
Kohei Ito, Shinobu Satoh, Yoshinobu Kondo, Haruka Tamura, Masanori Hasebe & Yasuo Terauchi 51 - 57
Relationship between diabetic complications and the nutritional index in untreated diabetes
Shuji Horinouchi, Mihoko Harada, Sakiko Ikeda, Remi Horinouchi, Misako Kubo, Yuma Tashiro, Ayako Ijuin, Miki Mukai & Yoshihiko Nishio 58 - 64
Clinical parameters correlated with the psoas muscle index in Japanese individuals with type 2 diabetes mellitus
Emi Asano-Hayami, Yoshiaki Morishita, Tomohide Hayami, Yuka Shibata, Toshiki Kiyose, Sachiko Sasajima, Yusuke Hayashi, Mikio Motegi, Makoto Kato, Saeko Asano, Hiromi Nakai-Shimoda, Yuichiro Yamada, Emiri Miura-Yura, Tatsuhito Himeno, Masaki Kondo, Shin Tsunekawa, Yoshiro Kato, Jiro Nakamura & Hideki Kamiya 76 - 85
Association of the estimated glomerular filtration rate (eGFR) and/or proteinuria to predict the risk of initiation of dialysis in people with and without diabetes
Taeko Osawa, Kazuya Fujihara, Mayuko Harada Yamada, Yuta Yaguchi, Takaaki Sato, Masaru Kitazawa, Yasuhiro Matsubayashi, Takaho Yamada, Satoru Kodama & Hirohito Sone 86 - 93
Relationship between reduced heart rate variability and increased arterial stiffness evaluated by the cardio-ankle vascular index in people with type 2 diabetes
Masato Kase, Toshie Iijima, Takafumi Niitani, Masaaki Sagara, Shintaro Sakurai, Takuya Tomaru, Teruo Jojima, Isao Usui & Yoshimasa Aso 94 - 102
Accuracy of the Contour® Next Link 2.4 blood glucose monitoring system in Japanese individuals: a single-center study
Takeshi Katsuki, Yuko Kondo, Masataka Fujita, Hajime Tanaka, Rina Suzuki, Hiroko Takeda & Toshihide Kawai 103 - 108

Case Report

A patient with ketosis-prone type 2 diabetes showing nearly normalized glucose tolerance after recovery from severe diabetic ketoacidosis
Atsushi Satomura, Yoichi Oikawa, Haruhiko Sato, Sotaro Takagi, Takuto Yamashita & Akira Shimada 109 - 113

Update: January 13, 2023

SUB MENU